Najkompletniji sustav za GPS praćenje vozila s kontrolom goriva na tržištu.

Eko vožnja

Eko vožnja
Modul Eko vožnja namijenjen je poboljšanju sigurnosti voznog parka, osiguravanju isplativog održavanja voznog parka, smanjenju troškova goriva i povećanju sigurnosti tereta

Eko vožnja

Rješenje za kontrolu ponašanja vozača putem GPS praćenja vozila

najjednostavniji je način uštede na vašem voznom parku. Ugradnjom najjednostavnijeg uređaja dobivate mogućnost nadzora načina vožnje svojih djelatnika. Konkretna ušteda očituje se na smanjenoj potrošnji goriva, troškovima održavanja vozila (gume, kočnice...). Sva nagla ubrzanja, kočenja i skretanja bilježe se u sustav te patentiranim sustavom dobiju ocjenu vožnje.

Eko vožnja

Inovativan i patentiran način ocjenivanja vožnje vaših vozača. Napravite najveću uštedu čak i na osobnim vozilima - ne samo na gorivu, već na svim stavkama potrošnih dijelova (gume, kočnice...). Ugradnjom našeg sustava u svakom trenutku možete znati način vožnje, sva nagla ubrzanja, skretanja kočenja...

Modul Eko vožnja namijenjen je poboljšanju sigurnosti voznog parka, osiguravanju ekonomičnog održavanja voznog parka, smanjenju troškova goriva i poboljšanju sigurnosti tereta. Fleksibilna konfiguracija modula ekološke vožnje omogućava izgradnju sveobuhvatnog i fleksibilnog modela ocjene kvalitete vožnje i korištenje podataka s hardverskim akcelerometrima.

Model procjene temelji se na šest kriterija kršenja, uključujući naglo ubrzanje, tvrdo kočenje, oštre zavoje, prebrzu vožnju, nesmotrenu vožnju ili prilagođeno kršenje s prilagodljivim koeficijentima koji se postavljaju pojedinačno.

Smanjite troškove goriva, osigurajte sigurnost tereta, produžite životni vijek vozila i povećajte kvalitetu vožnje pomoću modula Eko vožnja.

Parametri ocjene kvalitete vožnje
Kao što je već spomenuto, postoji skup parametara za procjenu kvalitete vožnje: prebrza vožnja, ubrzanje, kočenje, ubrzanje tijekom zavoja, nesmotrena vožnja, a također prilagođeni parametri ovisno o odabranim senzorima. Ove parametre treba odabrati na kartici "Eko vožnja" u dijaloškom okviru svojstava jedinice. Štoviše, za svaku povredu treba navesti iznos kaznenih bodova. Konačno, aplikacija pretvara dobivene kazne u ocjenu (6 bodova sustav ocjenjivanja). Koristi se sljedeći algoritam:

Manje od 20 penala - 6,0 rang
Od 20 do 50 penala - 5,0 rang
Od 50 do 100 penala - 4,0 rang
Od 100 do 200 penala - 3,0 rang
Od 200 do 500 penala - 2,0 rang
Više od 500 kaznenih bodova - 1,0 rang

 PREUZIMANJE PREZENTACIJE .PDF

1

PDFs

O nama
Eko vožnja
Održavanje
Poljoprivreda
Dostava
Javni prijevoz
Plovila
Praćenje osoba