praćenje autobusa

 •  

  Upravljanje voznim parkom

  Ključni uvjet racionalnog poslovanja voznog parka je razumijevanje uzroka svih troškova koje uzrokuje korištenje vozila. Mnogo je čimbenika koji utječu na učinkovitost korištenja vozila te je pravilna i pravovremena analiza troškova nužni uvjet ozbiljnog i uspješnog poslovanja. 

  Zbog stalne potrebe za potpunom kontrolom voznog parka htjeli bi Vas upoznat sa vrlo kvalitetnim proizvodom koji Vam štedi vrijeme a indirektno i novac. 

  GPStracking sustav je više od običnog praćenja vozila ,to je kompletan sustav za kontrolu voznog parka sa unosom svih troškova ,vremena servisa ,promjena guma itd .Tako da na jednom mjestu imate kompletan uvid u troškove vašeg voznog parka i budete na vrijeme obaviješteni od sustava. GPStracking je sustav sa web pristupom kompatibilan sa Mozilla Firefox 3.0+, Opera 9.5+ ,Google Chrome i Microsoft Internet Explorer 7.0+. Nema potrebe za instalacijom dodatnih programa,ili modula.

  Praćenje uživo sa GPStracking

  Sve praćene jedinice su prikazane na karti sa zadnjom najnovijom pozicijom. Jedinica je prikazana bilo sa svojom ikonom, i /ili sa imenom ,i/ili sa zelenom strelicom koja pokazuje pravac kretanja(kocka kada jedinica stoji).Vidljiv je i trag puta od zadnjih pet puta javljanja.

  Kada se neke od jedinica preklapaju na karti možete ih kombinirati u grupe sa aktiviranjem opcije Grupno preklapanje jedinica.Dolaskom miša na grupnu ikonu možete vidjeti njezin sadržaj.

   

   

  Jezici

  Od nastanka softvera 2007 do sada velikim rastom potražnje po cijelom svijetu doveo je do toga da su sami partneri i korisnici preveli GPStracking na više od 15 jezika .

  Nabrojat ćemo samo neke:Engleski,Arapski,Španjolski,Poljski,Bugarski...

  Karte

  Još jedna stvar po kojoj smo jedinstveni je količina karata koju koristimo .Po početnim postavkama imamo 7 različitih vrsta karata tako da za svoje područje možete stvarno izabrati najbolje.Podržavamo sljedeće vrste karata: WebGIS, OpenStreetMap, Google Maps, Microsoft Live (Bing) ,Yandex,My India i Yahoo India. GPStracking može raditi i sa bilo kojom kartom lokalnog izdavača.

   

  Povijest kretanja

  GPStracking korisnici mogu vidjeti povijest kretanja na karti.Izaberite vozilo i odredite vrijeme kretanja vozila.Povijest kretanja može biti obojeno u jednu boju ili u više boja ovisno i brzini vozila na raznim dijelovima ceste.I boja i debljina trake koja označava kretanje mogu se podesiti.

  Poruke od jedinica(vozila)


  GPStracking sustav sprema sve poruke koje prima od jedinica uključujuči GPS koordinate i podatke sa svih senzora.Moguć je izvoz podataka u NMEA 0183 format i pregledavanje podataka u raznim aplikacijama kao OziExplorer i Google Earth.GPS poruke se mogu i uvesti u sustav i pregledavati ih (i NMEA i GPStracking format poruka je podržan).

   

  POI / Moje točke
  U polju "POI / Moje točke", moguće je postavljati oznake na mjesta koja nas posebno interesiraju ili ih koristimo za posao.GPStracking korisnici mogu dodavati imena ,opise i staviti sliku na bilo koji POI.Beskonačan broj POI-a se može napravaiti na karti.

   

   

   Geozone
  Geozone nam dozvoljava da napravimo virtualnu ogradu na mapi gdje želimo napraviti obavijesti bazirane na povredi te ograde.Geozone se mogu unijeti u bilo kakvom obliku(krug,poligon)i pokriti cestu,tvornicu ili grad.Možemo dobiti obavijest e-mailom, SMS ili pop up prozoru bilo kada vozilo uđe ili izađe iz granica geozona.Broj geozona nije ograničen.

   

  Obavijesti
  Alat za obavijesti služi za primanje poruka bilo SMSom,e-mailom ili u pop up prozoru u slučaju kada se dogodi određeni događaj.Popis događaja je definiran od strane korisinika i može uključivati:prekoračenje brzine,prelazak granice geofenca,pritisak na SOS tipku i dr.

   

  Izvještaji
  Potpuni i lako čitljivi izvještaji su glavna prednost GPStracking sustava.Gotovo ne postoji ni jedan drugi takav sustav koji može napraviti toliko puno fleksibilnih izvještaja.GPStracking sustav izvještaja se bazira na sljedečim podacima od jedinica:putovanja i stajanja,rute,SMS poruke,razni senzori,potrošnja goriva i brzina,kvaliteta spajanja,geofensing,vozači,potrošnja GPRS i dr.Svi izvještaji se mogu izvesti u HTML, PDF, Excel, ili XML file.

  Samo neki od izvještaja:

  Slijed događaja       

  Brojač  

   


   

  Graf napona        

  Točenje goriva  

   

  Krađe goriva   

  Parkiranja 

   

   Vožnje   

   Prek.brzine  

   

   

  Napredni izvještaji

  GPS tracking u naprednoj verziji vam dozvoljava da radite izvještaje za više jedinica ili za više geofensa. Geozona ,posjeta- izvještaj prikazuje sve jedinice unutar granica određene geozone u određenom vremenu.Ovaj izvještaj pokazuje i sljadeće informacije:ukupno vrijeme provodeno unutar geozone,ukupan broj puta posjete geozoni,prosječnu duljinu posjete ,broj posjeta po danu ,broj posjeta na početku o kraju određenog perioda vremena i dr.

   

  Geozona ,grupna posjeta-izvještaj je isti kao prethodni ali za grupu geozona.Sve geozone su prikazane u zasebnim tabovima. 

  GPS tracking u naprednoj verziji vam dozvoljava da radite izvještaje za više jedinica ili za više geofensa. Geozona ,posjeta- izvještaj prikazuje sve jedinice unutar granica određene geozone u određenom vremenu.Ovaj izvještaj pokazuje i sljadeće informacije:ukupno vrijeme provodeno unutar geozone,ukupan broj puta posjete geozoni,prosječnu duljinu posjete ,broj posjeta po danu ,broj posjeta na početku o kraju određenog perioda vremena i dr.

  Putovanja za grupu jedinica izvještaj pokazuje sve jedinice i detaljne informacije o njihovim putovanjima.

  GPS tracking u naprednoj verziji vam dozvoljava da radite izvještaje za više jedinica ili za više geofensa. Geozona ,posjeta- izvještaj prikazuje sve jedinice unutar granica određene geozone u određenom vremenu.Ovaj izvještaj pokazuje i sljadeće informacije:ukupno vrijeme provodeno unutar geozone,ukupan broj puta posjete geozoni,prosječnu duljinu posjete ,broj posjeta po danu ,broj posjeta na početku o kraju određenog perioda vremena i dr.

   

   


   

   

  Rad motora za grupu jedinica  izvještaj pokazuje rad motora za grupu jedinica uz informaciju kada je motor upaljen –ugašen,potrošnju goriva i dr.

  GPS tracking u naprednoj verziji vam dozvoljava da radite izvještaje za više jedinica ili za više geofensa. Geozona ,posjeta- izvještaj prikazuje sve jedinice unutar granica određene geozone u određenom vremenu.Ovaj izvještaj pokazuje i sljadeće informacije:ukupno vrijeme provodeno unutar geozone,ukupan broj puta posjete geozoni,prosječnu duljinu posjete ,broj posjeta po danu ,broj posjeta na početku o kraju određenog perioda vremena i dr.

   

  Prekršaji za grupu jedinica izvještaj sadrži popis svih prekršaja napravljeni grupom jedinica.Parametri se postavljaju u „Obavijestima“

  GPS tracking u naprednoj verziji vam dozvoljava da radite izvještaje za više jedinica ili za više geofensa. Geozona ,posjeta- izvještaj prikazuje sve jedinice unutar granica određene geozone u određenom vremenu.Ovaj izvještaj pokazuje i sljadeće informacije:ukupno vrijeme provodeno unutar geozone,ukupan broj puta posjete geozoni,prosječnu duljinu posjete ,broj posjeta po danu ,broj posjeta na početku o kraju određenog perioda vremena i dr.

   

  Korisničke prijave  izvještaj prikazuje sve korisnike koji su se prijavili u sustav ,njihovo vrijeme i vrijeme korištenja 

    

   

   

  Zadaci

  Modul zadaci nam omogućava da primamo izvještaje na e-mail i šalje periodički naredbe jedinicama .Korisnici mogu odrediti vrijeme , broj ponavljanja i datum početka.

  Rute

  Korisnik može napravit rutu tako da napravi određeni broj točaka prolaza na karti.Svaka točka može imati svoje vrijeme dolaska ,odlaska i dozvoljeno zadržavanje.Kada jedinica ne prođe zadanu točku u zadanom vremenu pokreće se modul „Obavijesti"koji dalje šalje poruku o događaju.

   

   

  Korisnici

  Može se napraviti beskonačan broj korisnika za sustav.

   

  Korisničke postavke

  Korisnici mogu imati različite dozvole pristupa i modifikaciji sustava.

   


   

   

  Grupe jedinica

  Bilo koji broj jedinica može se staviti u grupu.Mala ikona pokazuje da je jedinica pripadnik neke grupe.

  GPS uređaji

  Naš sustav GPStracking može primiti više od 10 000 javljanja uređaja u isto vrijeme i kompatibilan je sa skoro bilo kojim GPS uređajem na tržištu ,trenutno podržava 400 različitih uređaja.Uključujuči i uređaje za praćenje osoba.

  Alati

  Poseban alat za mjerenje udaljenosti i površine na karti.

     

  Mobilni pristup

  GPStracking ima poseban mobilni pristup .

   

   

   

 • Novo rješenje za praćenje javnog prijevoza

  PREUZIMANJE PREZENTACIJE.PDF

  Nimbus

 • Novi način zaštite i nadzora flote

   Sa našim sustavom u svakom trenutku znate gdje se nalaze vaša plovila .Web aplikacija za računala i mobilna aplikacija za Android i Apple uređaje.

  Pošaljite poziciju plovila klijentu ograničeno vrijeme tako da u danom trenutku zna koliko vam treba do njega(TAXI usluga).

  PREUZIMANJE PREZENTACIJE.PDF

  plovila

Tko može ponuditi ovo?

Dajemo vam:

 • besplatna ugradnja uređaja
 • besplatno premještanje i održavanje sustava
 • doživotna grancija na uređaje u našem sustavu
 • najnižu cijenu na tržištu
 • najkompletniji sustav